Bewegingsarmoede draagt bij aan de crisis.

26-06-2010|Bewegingsarmoede draagt bij aan de crisis(door Maria Hopman).

Nederland heeft gestemd! Het was spannend en zal voorlopig nog wel even spannend blijven.
Waarop gaat er nou bezuinigd worden? Dat was namelijk het centrale thema tijdens de campagnes. Ook in de gezondheidszorg moet gesneden worden, miljarden moeten er bezuinigd worden.

Op 1 april werd het voorstel gelanceerd om het eigen risico van de ziektekostenverzekering te verhogen van 165 naar 775 euro. Dachten velen dat het hier een 1 aprilgrap betrof, inmiddels weten we wel beter. Naast ideeën zoals kostenbeheersing en zorgondernemerschap wordt ook preventie genoemd als bezuinigingsmaatregel in de gezondheidszorg.

Dat er kansen liggen in de preventieve tak van de gezondheidszorg is zeker. Het is namelijk onomstotelijk bewezen dat een betere leefstijl een groot aantal ziekten kan voorkomen. Onder leefstijl verstaan we factoren zoals bewegen, voeding, roken en stress. Een gebrek aan voldoende beweging is een belangrijke risicofactor voor mogelijk wel meer dan dertig chronische aandoeningen. De meest bekende aan inactiviteit gerelateerde aandoeningen, waarvoor duidelijk wetenschappelijk bewijs bestaat, zijn hart- en vaatziekten, suikerziekte, darmkanker en borstkanker. Dat zijn ziekten die bij inactieve mensen meer voorkomen dan bij fysiek actieve mensen.

In Nederland beweegt ongeveer 50 procent van de bevolking onvoldoende; deze mensen lijden aan bewegingsarmoede. De medische kosten die gepaard gaan met behandeling van ziektebeelden geassocieerd aan bewegingsarmoede  worden geschat op 6 tot 10 procent van de totale uitgave in de gezondheidszorg( in 2006 ging het om 6,5 miljard euro dat werd besteed aan bewegingsarmoede gerelateerde ziekten)

Veranderingen bewerkstelligen in leefstijl van mensen is niet eenvoudig, en de overheid kan daar een belangrijke rol in spelen. Het aantal rokers, bijvoorbeeld, is over een periode van 25 jaar bijna gehalveerd, door(met name) een zwaar ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid. Bij het terugdringen van de bewegingsarmoede in Nederland kan de overheid inzetten op zeer uiteenlopende terreinen: goed bewegingsonderwijs op scholen, betere toegankelijkheid van sportclubs ook voor de minder bedeelden, bevorderen van fietsgebruik van en naar het werk
door positieve prikkels, infrastructuur van gebouwen(traplopen promoten), wijken en parkeerplaatsen vanuit een bewegingsperspectief inrichten.

Een geweldig voorbeeld van dit alles is natuurlijk de Nijmeegse snelbinder en de busbanen met mooie fietspaden. Dat soort ‘Willy-Wortel-ideeën’ zouden er meer moeten komen, om mensen met bewegingsarmoede vooruit te helpen. Of het nu Rood, Blauw of Paars-plus wordt, voorkomen is altijd beter dan genezen, ook voor de economische crisis!

Bron: De Gelderlander 26 juni 2010